Laser afretning

Hos Brdr. Østergaard benytter vi laser afretter til alle former for materialer. Afretteren er to meter bred, og er monteret på en knækstyret minilæsser, hvilke giver stor fleksibilitet og mulighed for at udføre afret, hvor pladsen er trang.

Vores arbejde bliver udført efter den tofaldslader, der stilles alt efter, hvilken opgave den skal udføre.
Når vi for eksempel afretter efter eksisterende kantsten eller belægning er det muligt med en ultralyd føler, der måler afstanden til en given flade. I forbindelse med afret efter ultralys er det muligt at kombinere med fast sidefald eller kombineret ultralys og rotorlaser.

Vi benytter blandt andet laser afretning til udførsel af arbejdet inden for:

  • Udlægning af stabilgrus
  • Udlægning af kunstbeton
  • Udlægning af sand
  • Udlægning af jord
  • Afretning af sand/flisesand
  • Klargøring af fliselægning
  • Klargøring af betonstøbning
  • Afretning af jord

Hvorfor en laser afretter?

Fordelene ved at benytte en laserafretter er, at der er en stor tids – og mandskabsbesparelse i forhold til, når der bliver afrettet med en gravemaskine.
De enkelte lag kan reduceres til præcis det lagtykkelse, der forskrives, hvilket gør, at der kan opnås en stor besparelse på materialer.

Når der skal afrettes ved flisebelægning kan sandlaget sænkes til omkring 3 cm., hvilket kan sikre en god stabilitet i belægningen.
Ved afret forud for betonstøbning sikres det, at det bliver et helt ens betonlag. Det gør, at der kommer en stor besparelse på beton, uden der er risiko for et utilstrækkeligt betonlag.

Vi udfører gerne afret enten på kvadratmeter pris eller timeløn.
Kontakt os hvis du har brug for en uforpligtende snak om dine muligheder med en laser afretning.